Sơn Tây

Theo "Thư tịch cổ" (Đại Nam nhất thống chí, lịch triều hiến chương loại chí), Sơn Tây xuất hiện cách đây hơn 500 năm. Năm 1469 (thời vua Lê Thánh Tông), Trấn sở Sơn Tây đóng tại xã La Phẩm, huyện Tiên Phong, Phủ Quảng Oai (nay thuộc xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội), thời kỳ đó gọi là Sơn Tây Thừa Tuyên..

Read More